aparılmaq

aparılmaq
«Aparmaq»dan (1, 2, 3, 8 və 12-ci mənalarda) məch. Sərnişinlərin hamısı yerlərinə aparıldı. Mübarizə aparılmaq. Təşviqat aparılmaq. – Raya özünün haraya və kimin evinə aparıldığını bilmirdi. M. S. O.. <Allahqulu:> Oğlumun haraya aparıldığını bilmirəm. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aparılma — «Aparılmaq»dan f. is. Yüklərin vaxtında aparılmasını təmin etməli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barxana — is. <fars.> köhn. Ev şeyləri, ev ləvazimatı, müxəlləfat, avadanlıq, dirdirlik; başqa bir yerə aparılmaq üçün yığılıb bağlanmış şeylər, yük. Barxana açıldı karvansarayə; At, qatırı mehtər çəkdi tövləyə. Q. Z.. Xüsusən rəiyyət qismi böyük… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşınmaq — 1. 1. məch. Bir yerdən başqa bir yerə aparılmaq, nəql edilmək. Yüklər daşındı. Taylar gəmiyə daşındı. – Ət bazardan daşınıb mənzilə zənbil zənbil; Etmədi mədələri yağlı qidanı təhlil. S. Ə. Ş.. Fayton qoşulub balkonun qabağına sürüldü. Bəylə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • götürülmək — 1. məch. 1. Ələ alınaraq qaldırılmaq. Çamadan götürüldü. // Dəfn etmək üçün qaldırılmaq (cənazə haqqında). Cənazə saat 5 də götürüldü. 2. Özü ilə bərabər, yanınca aparılmaq. Uşaq kəndə götürüldü. 3. Qəbul olunmaq, daxil edilmək. Dəstəyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hazırlanmaq — 1. «Hazırlamaq»dan məch. Patronlar yoxlanıldı, qumbaralar, pulemyotlar hazırlandı. Ə. Vəl.. // Hazırlıq işləri aparılmaq. Bayrama hazırlanmaq. Qonaqları qarşılamağa hazırlanmaq. – Hələ Novruza və çərşənbələrə hazırlanmaq daha da böyük bir maraq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işlənmək — məch. 1. Sərf edilmək, istifadə edilmək, işlədilib qurtarmaq. Materialların hamısı işləndi. 2. Emal olunmaq, düzəldilmək, hazırlanıb lazımi şəklə salınmaq. 3. Danışıqda, yazıda tətbiq edilmək, istifadə edilmək. Bu söz köhnəlmişdir, indi işlənmir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kalibrlənmək — məch. tex. Kalibrləmə işi aparılmaq, bir şeyin kalibri ölçülmək, yoxlanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oğurlanmaq — 1. məch. Oğurluqla mənimsənilmək, aparılmaq, ələ keçirilmək. Kassa oğurlandı. 2. f. Gizli olaraq görmək, başqalarına sezdirmədən görmək (bir işi). <Tutu> . . adamlardan oğurlanıb birbaş Mürsəlin yanına gəlir. . Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürülmək — 1. məch. 1. Qovulmaq, aparılmaq. Naxır fermaya sürüldü. 2. Sürgün edilmək. <Hacı Nuru şair Səfər bəyə:> Axırda nadinc adam qələminə getdin. Üç il divana düşdün, üç il sürgünə sürüldün, gözəl ömrün keçdi. M. F. A.. <Kətxuda:> Bir iki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarifləşdirilmək — məch. Tarifləşdirmə aparılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”